Testpark.cz

Krajinné sféry - litosféra

1/10

Co to je litosféra?

2/10

Z jakých částí se skládá stavba Země?

3/10

K částem dna oceánu patří také hlubokooceánský příkop. Jaký je nejhlubší?

4/10

Jak se nazývá velmi dlouhé podmořské pohoří?

5/10

Místo, kde vzniká zemětřesení se nazývá:

6/10

Jak vzniká vrásové pohoří?

7/10

Podle nadmořské výšky rozlišujeme nížiny a vysočiny. V kolika m.n.m. jsou nížiny?

8/10

V kterém toku řeky se vytváří delta?

9/10

Který pojem se netýká sopečné činnosti?

10/10

Co má největší sílu na rozšiřování puklin:

Autor: RRMM, 2007