Testpark.cz

Obecné znalosti

1/12

Jaká je délka rovníku?

2/12

Jaký je poloměr Země?

3/12

Kdy je letní slunovrat?

4/12

Co znamená pojem permafrost?

5/12

Co je to lignit?

6/12

Jak se nazývá míšenec bělocha a černocha?

7/12

Poledníky udávají:

8/12

Kolik pohybů vykonává Měsíc?

9/12

Kolik pohybů vykonává Země?

10/12

Co je to aglomerace?

11/12

Která z uvedených částí se nenachází v atmosféře?

12/12

Co je edafon?

Autor: madla, 2006