Testpark.cz

Povrch Asie, vodstvo Asie

1/15

Jak se nazývá nejslanější jezero v Asii?

2/15

Vyjmenuj Japonské ostrovy.

3/15

Doplň: V Asii jsou poloostrovy Přední a ............... Indie

4/15

Jaké pohoří odděluje Evropu od Asie?

5/15

Jak se jmenuje hora měřící 8848 m

6/15

V Himalájích je .........plošina

7/15

Která poušť nezasahuje do Číny

8/15

Vyjmenuj Sibiřské veletoky

9/15

Kde se nachazí mírný pás

10/15

Nejzápadnější mys v Asii je

11/15

Co přináší do Asie letní monzun

12/15

Jaké oceány omývají Asii

13/15

Kaspické moře je

14/15

V Asii jsou ........... a ............ Sundy

15/15

Hl. město Vietnamu

Autor: Helíček, 2006