Testpark.cz

Slovensko

1/13

Kedy sa stalo Slovensko samostatným štátom?

2/13

Odkedy sa na slovensku bude platiť EURO-m?

3/13

Má Bratislava viac než milión obyvatežov?

4/13

Aký vrch Slovenska je najvyšší?

5/13

Aké je druhé najväčšie mesto SR?

6/13

Slováci patria do národa:

7/13

Ktorý, z týchto štátov so Slovenskom nesusedí?

8/13

Kto je prezidentom SR?

9/13

Ktoré z týchto miest SR nieje krajské?

10/13

Slovensko patrí do:

11/13

Ťaží sa na Slovensku čierne uhlie?

12/13

Aká mena platí na Slovensku teraz?

13/13

Kto vymyslel spisovnú slovenčinu?

Autor: anonym, 2005