Testpark.cz

Vesmír

1/11

Jaká je vzdálenost zemského povrchu do středu Země?

2/11

Roku 1969 byli první lidé na Měsíci. Kteří to byli?

3/11

Kolik současných pohybů vykonává planeta Země?

4/11

První žena ve Vesmíru se jmenovala:

5/11

Mezi kterými planetami se nachází planetky?

6/11

Jak se nazývá naše hvězdná soustava?

7/11

Kolik máme planet?

8/11

Meteor je:

9/11

Přestupný rok bývá jednou za:

10/11

Kterou planetu označujeme " rudou planetou ?"

11/11

A kterou planetu " modrou ?"

Autor: RRMM, 2007