Testpark.cz

Zeměpis 6. ročník

1/15

Vesmír je......

2/15

třetí planeta Sluneční soustavy...

3/15

Co způsobuje střídání ročních dob?

4/15

Když je Slunce na rovníku je.....

5/15

Měsíc je....

6/15

Jeden rok trvá

7/15

Kdo nebo co se podílí na přílivu a odlivu...

8/15

Hlavní město Španělska.....

9/15

S kým sousedí ČR....

10/15

Hlavní město ČR.....

11/15

Kde leží Sydney....

12/15

Nejvetší jezero na Světě

13/15

Jaký stát připomíná botu (kozačku)???

14/15

Hlavní město Islandu....

15/15

Největší jezero v ČR (plochou)?

Autor: Lůca, 2006