Testpark.cz

Zeměpis - 6.ročník

1/15

země patří do ........ soustavy

2/15

první dvě planety

3/15

naše galaxie se nazývá ............ dráha

4/15

vzdálenost země od slunce ........ mil.km.

5/15

jarní rovnodennost:

6/15

letní slunovrat

7/15

podzimní rovnodennost

8/15

zimní slunovrat

9/15

zemské těleso je tvořeno ........ hlavními obaly

10/15

chemická značky pro vodu

11/15

vodní obal země

12/15

živý obal země

13/15

vzdušný obal země

14/15

v tundře žije sob

15/15

v tajze žije rys

Autor: anonym, 2006