Testpark.cz

Osobní a přivlastňovací zájmena

1/15

Můj, moje

2/15

On

3/15

Vy, ty

4/15

Jejich

5/15

Tvoje, vaše

6/15

Oni

7/15

Ona

8/15

We

9/15

It

10/15

Our

11/15

Its

12/15

His

13/15

They

14/15

Her

15/15

I

Autor: nikitah, 2007