Testpark.cz

Pravopis, překlad

1/12

Správný pravopis: přihláška

2/12

Správný pravopis:dotazník

3/12

Správný pravopis:nepohodlný

4/12

Přelož správně:On má tři psi.

5/12

Přelož správně:Co děláš ? (nyní)

6/12

Správně přelož: lorry driver

7/12

Správně přelož: flight attendant

8/12

Správně přelož: pocket money

9/12

Které sloveso není nepravidelné ?

10/12

Které sloveso není nepravidelné ?

11/12

Urči u věty správný čas: Lucy is playing on the guitar.

12/12

Najdi chybnou větu:

Autor: Petra, 2007