Testpark.cz

Ananas

1/13

Co je to ananas?

2/13

Jaký je latinský název ananasu chocholatého?

3/13

Odkud ananasovník pochází?

4/13

Do jaké se řadí čeledě?

5/13

Jak se nejčastěji rozmnožuje?

6/13

Které ananasovníky mají listy na okrajích hladké

7/13

Z jakého jazyka pochází slovo ananas?

8/13

Kdo je dlouhodobě největším producentem ananasu?

9/13

Kde vyrůstají rozety typu hapas?

10/13

Jak se nazývá alkoholický nápoj vyráběný z ananasu?

11/13

Proč se koruní rozenty nesází okamžitě po odříznutí?

12/13

Jaký enzym se získává z plodenství?

13/13

Který z následujících taxonů ananasovníku se používá jako okrasný?

Autor: Juan, 2006