Testpark.cz

Biologie pro 1. ročník SOŠ

1/15

Mezi morfologické vědy nepatří..

2/15

Která organické látky jsou biokatalyzátory..

3/15

Mezi membránové struktury nepatří..

4/15

Výsledkem meiozy jsou..

5/15

Co patří mezi virová onemocnění?

6/15

Jaký metabolismus mají houby?

7/15

Jakou kyselinu produkuje kropidlák?

8/15

Který vitamín je rozpustný ve vodě?

9/15

Kteří prvoci způsobují malárii?

10/15

Mezi nahosemenné rostliny nepatří..

11/15

Co je to agar?

12/15

Co je kapsida?

13/15

Mezi disacharidy nepatří..

14/15

Zásobní látkou rostlin je..

15/15

Entoderm je..

Autor: anonym, 2007