Testpark.cz

Denní motýli

1/10

Motýli jsou proměna:

2/10

Tělo motýla se rozděluje:

3/10

Kde je umístěn sosák:

4/10

Jaké ústní ústrojí (úú) mají motýli:

5/10

Jaká čeleď nepatří do denních motýlů:

6/10

Co je to lepidoptera:

7/10

Čím je pokryt povrch motýla:

8/10

Jaký ohrožený druh motýla patří do čeledí Modráskovitých:

9/10

Zadeček je:

10/10

Denní motýli jsou rozšířeni:

Autor: natulin, 2008