Testpark.cz

Kůň - předchůdci

1/12

Předchůdci koně byli?

2/12

Prvním předchůdcem koně je Eohippus nebo Hyracotherium?

3/12

Před kolika lety začal vývoj koně?

4/12

Kde žil první předchůdce koně?

5/12

Co jedl první předchůdce koně?

6/12

Jak byl první předchůdece vysoký?

7/12

Jak se jmenoval druhý předchůdce koně?

8/12

Kolik měl prstů na jedné noze (viz otázka č.7)?

9/12

Jak se jmenoval třetí předchůdce koně?

10/12

Jak se jmenovaly pátý a šestý předchůdce koně?

11/12

Co jedli pátý a šestý předchůdce koně?

12/12

Kolik má prstů na jedné noze současný kůň?

Autor: Hella, 2007