Testpark.cz

Mineralogie - fyzikální vlastnosti

1/15

Který minerál má dokonalou štěpnost?

2/15

Alotropie je jev kdy jeden, dva, tři...minerály mají:

3/15

Paramagnetické minerály jsou:

4/15

Vyberte minerál s největší tvrdostí v následující nabídce:

5/15

Vyberte z následující nabídky minerál s největší hustotou:

6/15

Do kubické (krychlové) krystalové soustavy nepatří:

7/15

Osní kříž kosočtverné soustavy tvoří:

8/15

Na krystalech které krystalové soustavy se nevyskytuje krystalový tvar pinakoid?

9/15

Kolik možných rovin souměrnosti má krychle (hexaedr)?

10/15

Mezi Sulfidy nepatří:

11/15

Který minerál není štěpný:

12/15

Vyberte minerál, který má vzorec ZnS:

13/15

Rombický dodekaedr je krystalový tvar vyskytující se v soustavě:

14/15

Mezi prvky souměrnosti na krystalu nepatří:

15/15

Krystal může mít maximálně... (doplňte) střed(ů) souměrnosti:

Autor: Banan, 2007