Testpark.cz

Obecné vlastnosti organismů

1/15

Jak se nazývá schopnost rozpoznat a vhodně reagovat na podněty?

2/15

Jak se říká vnitřnímu stavu rovnováhy?

3/15

Jak se nazývá individuální vývoj jedince?

4/15

Co je to evoluce?

5/15

Jak se nazývá schopnost organismu předávat potomstvu geny?

6/15

Jak se získá z organismu popelovina?

7/15

Který z následujících prvků nepatří mezi makrobiogenní?

8/15

Který prvek je součástí důležitých aminokyselin?

9/15

Jaký tvar má DNA?

10/15

Který z těchto cukrů patří mezi monosacharidy?

11/15

Který z těchto vitamínů není rozpustný v tucích?

12/15

Z kolika písmen se zkládá kód RNA kyselin, který rozhoduje o zařazení jedné aminokyseliny?

13/15

Jak se nazývá štěpení složitých látek na látky jednoduché?

14/15

Mezi které látky patří kofein?

15/15

Jaké látky přijímají heterotrofní organismy?

Autor: admin, 2005