Testpark.cz

Obecná biologie I.

1/10

Kdo jako první vyvrátil Aristotelovu hypotézu o aktivním principu?

2/10

Významnou osobností vědního oboru o chování živočíchů tzn. etologii byl?

3/10

Která dvojice měla hlavní podíl na objevení struktury a funkce nukleových kyselin?

4/10

Po kterém českém vědci a biologovi jsou pojmenovány buňky v mozku a vlákna v srdci?

5/10

Kdo dokázal, že ze dvou, fungujících a na sobě závislých, nepodmíněných reflexů vznikl podmíněný reflex?

6/10

Komu z těchto lékařů vděčíme za první transplantaci srdce?

7/10

Zakladatelem třídění organizmů do skupin(taxonů) podle příbuznosti tj.taxonomie se zabýval?

8/10

Kdo popsal zákruty tlustého střeva?

9/10

Kdo provedl první pitvu v Praze roku 1600?

10/10

Které z těchto onemocnění, pojmenovaných po slavných biolozích, nepatří do onemocnění nervové soustavy?

Autor: Fugy, 2006