Testpark.cz

Oběhová soustava

1/12

Kde začínají a končí oběhové okruhy člověka?

2/12

Malý oběh se též nazývá

3/12

aorta je

4/12

Mezi základní funkce krve nepatří

5/12

Aorta není tvořena

6/12

venuly jsou

7/12

Jaký obvod nepatří do velkého tělního oběhu?

8/12

arterioly jsou

9/12

Z arteriol vychází síť

10/12

Jiný název pro aortu je

11/12

Kde se v malém oběhu obohacuje krev o kyslík?

12/12

Velký tělní oběh nazýváme též oběhem

Autor: anonym, 2005