Testpark.cz

Plazi

1/15

Lebka je:

2/15

Jaké 3 soustavy ústí do kolaky?

3/15

Z čeho vyrůstají stejnocenné zuby?

4/15

Co je to mžurka?

5/15

Která je největší úžovka?

6/15

Jakou mají kůži?

7/15

Slouží kůže k dýchání?

8/15

Na jaké části se dělá kostění krunýř želvy?

9/15

Jaké má želva doplňkové dýchání

10/15

Teplota těla je:

11/15

Jaké mají nejlepší smysly?

12/15

Vyřaď nesprávné tvrzení

13/15

Vyřaď tu možnost, která nemá s ostatními nic společného

14/15

Co máme dělat když jsou v našem okolí zmije?

15/15

Seřaď orgány tak aby šli správně za sebou

Autor: andulka, 2007