Testpark.cz

Přírodopis pro 6.třídu

1/15

Jak se říká skupinám buněk u rostlin?

2/15

Jak se říká skupinám buněk u živočichů?

3/15

Jaké mají sinice buněčné jádro?

4/15

Co jsou to kvasinky?

5/15

Který z živočichů nepatří mezi prvoky?

6/15

Z jakých organismů jsou tvořeny lišejníky?

7/15

Který lišejník je citlivý na znečištěné ovzduší?

8/15

Kterého žahavce najdeme u nás v ČR?

9/15

Který z hlístů necizopasí na člověku?

10/15

Jak dělíme měkkýše?

11/15

Který z kroužkovců žije v moři?

12/15

Který pavouk si nedělá pavučiny?

13/15

Mezi roztoče patří klíště obecné, kdo saje krev?

14/15

Co je to plankton?

15/15

Jaká byla na počátku Země?

Autor: Mišík, 2007