Testpark.cz

Český jazyk 2

1/10

Jaký termín NEPATŘÍ do nespisovného jazyka?

2/10

Které slovo je správně?

3/10

Jaké slovo bylo převzato z němčiny?

4/10

Doplňte: Pavlov_ přátelé jsou dobří lidé.

5/10

Jak se v 2.pádě řekne jméno Zeus?

6/10

Doplňte:V mrkv_ i v petržel_ jsou důležité minerál_.

7/10

Věty se tvoří ze.......

8/10

Uveďte, jakým způsobem byla obohacena čeština o toto slovo: plovárna

9/10

Napište zkratku: Akademie věd České republiky:

10/10

Čím musíme rozvinout příslovečné určení,aby z něho vznikla vedlejší věta příslovečná?

Autor: anonym, 2005