Testpark.cz

Česká renesanční literatura

1/10

Kde se narodil Hynek z Poděbrad?

2/10

Jak se nazývá jedna z básní Hynka z Poděbrad?

3/10

Jak se jmenoval údajný rádce Jiřího z Poděbrad?

4/10

O čem pojednávají Akta Jednoty bratrské od Jana Blahoslava?

5/10

V kolika dílech vyšle Bible kralická?

6/10

Jak se nazývá kronika Václava Hájka z Libočan?

7/10

Kolik knih shromáždil Bohuslav Hasištejnsý z Lobkovic přibližně v hasištejnské knihovně?

8/10

Koho využíval k poznání všeho Faust?

9/10

Jak se nazývá latinský spis Jana z Rabštejna o Jiřím z Poděbrad?

10/10

Kdo napsal spis Bretislaus?

Autor: admin, 2005