Testpark.cz

Český jazyk pro 6.třídu

1/10

V jaké příručce budeš hledat,když nevíš co je to slang?

2/10

Co je to spodoba znělosti?

3/10

V jakém jazyce je napsáno slovo novus?

4/10

Slovo fratello patří do jaké rodiny jazyků?

5/10

Co znamená tato závorka ve slovníku:( ) ?

6/10

Co znamená slovo ubikace ?

7/10

Podle jakého vzoru je labuť?

8/10

podle jakého rodu je zvěř

9/10

Jaké nářečí se používá v Praze?

10/10

Patří zajmeno JÁ mezi zájmena rodová?

Autor: ucitelka, 2006