Testpark.cz

Český jazyk - všeobecný

1/10

Jaký druh nepatří do druhů číslovek?

2/10

Jak se nazývá dvojné číslo?

3/10

Jaký slovní druh z nabídky je ohebný ?

4/10

Označ slovní druh slova, které je napsáno velkými písmeny: Šli jsme KOLEM rybníka.

5/10

Označ slovní druh slova, které je napsáno velkými písmeny: Všichni zůstali NAŽIVU.

6/10

Jaký slovní druh je slovo, které je napsáno velkými písmeny: BLÍZKO naší zahrady teče krásný potůček.

7/10

Které slovní spojení je napsáno správně?

8/10

Které slovní spojení je napsáno správně?

9/10

Jaké slovo je napsáno správně?

10/10

Jaké máme druhy přívlastku?

Autor: anonym, 2006