Testpark.cz

Slovní druhy

1/15

lenost

2/15

kromě

3/15

krásněji

4/15

včas

5/15

nejvyšší

6/15

který

7/15

několik

8/15

9/15

teče

10/15

se

11/15

bez

12/15

protože

13/15

ano

14/15

haf

15/15

Horymír

Autor: Kačenkaaa, 2006