Testpark.cz

Vedlejší věty

1/15

Děti přikládaly dříví, aby ohníček nevyhasl.

2/15

Chceme vám připomenout, že se blíží prázdniny.

3/15

Po obědě se Jirka omluvil, že ho bolí hlava.

4/15

Jednou se sletěli všichni ptáci, aby si zvolili svého krále.

5/15

Jirka usoudil, že v noci byla pořádná bouřka.

6/15

Na výlet Honza nešel, protože nebyl ještě zdravý.

7/15

Pamatujte si, že dobře hoří suché jehličí.

8/15

O Praze se říká, že patří mezi nejkrásnější města.

9/15

Závodníci zrychlili, protože se blížila poslední zatáčka.

10/15

Robinson přemýšlel, na kterém místě jeskyně by měl postavit krb.

11/15

Jirka chtěl vypátrat, kdo objevil jejich tajnou skrýš.

12/15

Někdy se stalo, že děti nemohly pro závěje do školy.

13/15

Honzík zbledl, že by se v něm krve nedořezal.

14/15

Přečetl jsem ti návod, jak s přístrojem zacházet.

15/15

Jana navrhla, abychom si zašli do cukrárny.

Autor: Iveta, 2007