Testpark.cz

Chemické vzorce

1/12

Co je: H2S ?

2/12

Vzorec kyseliny trihydrogenfosforečné?

3/12

Co je: Zn Co3 ?

4/12

Mezi anorganické kyseliny nepatří:

5/12

Dichroman draselný je:

6/12

Určete hmotnost chromu, ketrý získáme působením 15g hliníku na oxid chromitý.

7/12

Jak velké je avogadrovo číslo?

8/12

Na3BO3 je:

9/12

Určete molární hmotnost kyseliny sírové:

10/12

Mezi hydridy nepatří:

11/12

FeS2 je:

12/12

Doplňte rovnici: HCl + NH3 - .....

Autor: anonym, 2006