Testpark.cz

Názvosloví

1/12

Uveď název vzorce NaOH

2/12

Uveď vzorec k názvu chlorečnan olovnatý

3/12

Vzorec peroxidu vodíku je:

4/12

Methanol má vzorec:

5/12

kyselina mravenčí se nachází:

6/12

Uveď vzorec kyseliny borité:

7/12

Oxid, který způsobuje kyselé deště, se nazývá:

8/12

Halogenidy jsou:

9/12

koncovka -ičitý patří oxidačnímu číslu:

10/12

PSP sestavil:

11/12

kyselina, která leptá sklo, má vzorec:

12/12

Pátým uhlovodíkem v řadě je:

Autor: anonym, 2006