Testpark.cz

Názvy chemických prvků a značek

1/15

Značka prvku: Neon

2/15

Značka prvku: Vápník

3/15

Značka prvku: Měď

4/15

Značka prvku: Arsen

5/15

Značka prvku: Cesium

6/15

Značka prvku: Francium

7/15

Značka prvku: Platina

8/15

Značka prvku: Plutonium

9/15

Název Prvku: U

10/15

Název Prvku: Tr

11/15

Název Prvku: Ti

12/15

Název Prvku: Si

13/15

Název Prvku: S

14/15

Název Prvku: W

15/15

Název sloučeniny: NaCl

Autor: Kokino, 2007