Testpark.cz

Periodická soustava prvků - PSP

1/10

Kdo je auterem PSP

2/10

Na co se dělí dlouhá PSP

3/10

Jaká je značka draslíku

4/10

Jak rozdělujeme PSP podle orbitalů, v něchž mají své valenční elektrony

5/10

jak se nazývají prvky skupiny VII.A

6/10

Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny

7/10

Na jaké prvky se dělí vnitřně přechodné prvky

8/10

Jaká je značka cínu

9/10

ktarý prvek je nejelektronegativnější

10/10

Který polokov má protonové číslo 33

Autor: anonym, 2005