Testpark.cz

Poznej prvek

1/12

Jedovatý plyn, velmi reaktivní, reaguje dokonce i s vzácnými plyny. S kyslíkem tvoří soli v nichž má kyslík kladné oxidační číslo.

2/12

Měkký kov, lze krájet nožem. Bouřlivě reaguje s vodou za vzniku hydroxidu. Je lehčí než voda. Jeho halogenid je nezbytnou součástí potravy živočichů a je ve velké míře obsažen v mořské vodě.

3/12

Kapalný prvek, dobře vede elektřinu, jeho slitiny se nazývají amalgámy.

4/12

Ušlechtilý kov, v přírodě se vyskytuje převážně ryzí. Reaguje pouze se směsí kyseliny dusičné a chlorovodíkové (1:3). Momentálně je velkým trendem jeho využití v elektrotechnice.

5/12

Nekov vyskytující se v přírodě pouze ve formě sloučenin. Nachází se ve všech živých organismech na zemi (ve formě DNA, RNA, v kostech, zubech a většině tuků). Jeho sloučeniny jsou důležitou součástí hnojiv.

6/12

Vyskytuje se ve dvou přírodních modifikacích, jedna je velmi odolná a tvrdá, druhá se snadno štěpí podle vodorovných os. Prvek je nejdůležitější součástí všech organických sloučenin.

7/12

Polokov, druhý nejzastoupenější v zemské kůře. Používá se např. k výrobě polovodičů, skla a silikonových hmot. Jeho karbid se vyznačuje tvrdostí srovnatelnou s diamantem, používá se na výrobu brusných materiálů a nazývá se karborundum.

8/12

Drahý kov modrošedé barvy. Tvrdý a křehký, dobře vodivý, patří do tzv. triády platinových kovů. Jako jeden z mála prvků tvoří i oxidační číslo +VIII.

9/12

Nejlehčí z řady prvků III. hlavní skupiny. Vysoký bod tání i varu, velká tvrdost. V nejstálejší kyslíkaté kyselině má oxidační číslo III a tato kyselina obsahuje tři vodíky. Barví plamen intenzívně zeleně.

10/12

Reaktivní kov alkalických zemin, jehož soli barví plamen cihlově červeně. Jeho oxid se vyrábí pálením přírodního uhličitanu. S vodou reaguje bouřlivě za vzniku hydroxidu (reakce se nazývá hašení).

11/12

Plyn bez barvy a zápachu, významná složka atmosféry. Je velmi reaktivní, jeho slučování s jinými prvky se nazývá hoření. Jeho typické oxidační číslo ve sloučeninách je minus II. Má druhou nejvyšší elektronegativitu v PSP.

12/12

Vzácný plyn s atomy o velmi malém poloměru, používá se k plnění balónů a vzducholodí (inertní, nehrozí nebezpečí výbuchu). Prvek je supratekutý a supravodivý.

Autor: alchemy, 2008