Testpark.cz

Všeobecný test

1/15

Jaký vzorec má dodeka hydrát uhličitanu vápenatého?

2/15

Jaký vzorec má oxid uhelnatý?

3/15

Jaký vzorec má hydroxid amonný?

4/15

Thallium je :

5/15

Nb je:

6/15

co se nejméně hodí mezi:He, Ne, Ar, Kr, Xa, H...

7/15

Patří mezi halové prvky Astat?

8/15

Který prvek je více neušlechtilý?

9/15

Může být elektronegativita nulová?

10/15

Kolik prvků je v periodické tabulce?

11/15

Kolik existuje period?

12/15

Co není v periodické tabulce prvků?

13/15

Co nepatří mezi aktinoidy?

14/15

Jak se nazývali tehdejší chemikové?

15/15

Doplňte řadu...ný, natý, itý,....

Autor: Hanis, 2006