Testpark.cz

9.století až 13.století

1/11

Prvním historickým vládcem na Velké Moravě byl?

2/11

Příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Velkou Moravu byl v roce...

3/11

Jak se jmenovala manželka Bořivoje a kdo jí zabil?

4/11

Boleslav I. poráží roku 955 Maďary. V jaké bitvě?

5/11

Kde se razily pražské groše?

6/11

Za jakého panovníka je největší rozkvět Velké Moravy?

7/11

Jaké písmo založili Konstantin s Metodějem?

8/11

Co se stalo v roce 995?

9/11

Kdy byla vydána zlatá bula sicilská?

10/11

V jakém roce dostává Vladislav II. titul krále?

11/11

Co vše patřilo do panství krále Přemysla Otakara druhého?

Autor: anonym, 2006