Testpark.cz

DEJEPIS

1/10

aký je iný názov Vikingov?

2/10

v ktorých rokoch bola Storočná vojna?

3/10

ako sa volajú hrdinské piesne Vikingov?

4/10

čo bolo najväčším bohatstvom v stredoveku?

5/10

ako sa volal vedúci kláštora?

6/10

cirkev v stredoveku sa delila na rímsku a...

7/10

čo je to gotika?

8/10

Slovania sa delili na západných, východných a južných do ktorej skupiny patrili POLIACI?

9/10

v ktorom storočí vzniklo Uhorsko?

10/10

kde sa rozprestieralo Nitrianske údelné vojvodstvo?

Autor: anonym, 2006