Testpark.cz

Dějepis

1/10

Kde se rozkládala východořímská říše

2/10

V kolikátém století vládl Justinián 1

3/10

Kdo to byl Karel Martel

4/10

Jak se jmenoval nejvěrnější přítel Karla Velikého

5/10

Co to jsou skriptoria

6/10

Kde byl chrám SV.SOFIE

7/10

Jak se říkalo nauce o bohu

8/10

Konstantinopol byl hlavní město

9/10

Jakého roku se rozpadla Franská říše

10/10

Kdo byli barbaři podle římanů

Autor: Ajka, 2006