Testpark.cz

Dějepis - všeobecný

1/10

Kdo založil Istanbul?

2/10

Odkdy vládnul Svatopluk?

3/10

Marie Terezie vládla:

4/10

Odkdy vládli Romanovci?

5/10

Jaká je přídomek Petra I.?

6/10

O co bojovali anglické kolonie v Severní Americe s Anglií?

7/10

Kdo zformuloval zákony o pohybu zemských těles?

8/10

Kdy se rozvíjelo osvícenství?

9/10

Jaký je jiný název pro kacířství?

10/10

Kdy nastoupili Stuartovci?

Autor: anonym, 2006