Testpark.cz

Dějiny českých zemí

1/10

Který rod vládl nejdéle?

2/10

Ze kterého rodu je Karel IV.?

3/10

Kolik měl Karel IV. manželek?

4/10

Jaký byl první stát na našem území ?

5/10

Kterému králi se říkalo ,,král železný a zlatý" ?

6/10

Kterému králi se říkalo ,,Otec vlasti" ?

7/10

Kdy se na naše území stěhovali první Slované?

8/10

Jak se jmenovala matka Karla IV.

9/10

Kdo byl Jan Žižka?

10/10

Jak se jmenuje abeceda, kterou vymyslel Konstantin?

Autor: Veronika, 2008