Testpark.cz

Dějiny Moravy

1/15

Prvním historicky doloženým panovníkem na území Velké Moravy byl kníže:

2/15

První písemné zprávy o Moravanech pochází zřejmě z:

3/15

Muzeum Romské kultury se nachází v:

4/15

Názvu Velká Morava zřejmě poprvé užil/i ve svém díle De administrando imperio:

5/15

Kdy se rozpadla velkomoravská říše?

6/15

Velkomoravskou říši rozvrátil národ užívajícího jakého jazyka?

7/15

Kmen Markomanů byl původu:

8/15

Za kterého knížete přišli na Velkou Moravu Konstantin s Metodějem?

9/15

Za kterého panovníka dosáhla Velkou Moravu největšího územního rozmachu?

10/15

Biskupství v Olomouci bylo zřízeno z požadavku:

11/15

Rotunda sv. Kateřiny se nachází ve:

12/15

Věstonickou venuši nalezl se svojí družinou:

13/15

Slované začali území Moravy osidlovat ve století:

14/15

Bitva "tří císařů" se uskutečnila v roce:

15/15

Vlastivědné muzeum v Olomouci bylo založeno v:

Autor: anonym, 2008