Testpark.cz

Doba bronzová (DB)

1/10

Ve starší DB žila na našem území kultura:

2/10

Základem společnosti ve starší době bronzové byl ( i ):

3/10

Co jsou to žárové pohřby?

4/10

Co jsou to depoty?

5/10

Která z etnických skupin nevznikla na konci DB?

6/10

Střední Evropa přejímala zvyky a způsoby výroby některých předmětů od obyvatel:

7/10

Jaká řemesla vznikla v DB?

8/10

K čemu došlo ve střední DB?

9/10

Datace DB ( přibližně ):

10/10

Proč je bronz v DB nejpoužívanějším kovem?

Autor: anonym, 2006