Testpark.cz

Egyptem napříč obdobími

1/15

Jak se říká obdobím Předdynastické doby? (asi 3500-3000př.nl.)

2/15

Jakým způsobem sjednotil Meni Horní a Dolní Egypt?

3/15

Kolik se předpokládá že měl Egypt obyvatel na počátku zrodu státu (3000-2950př.n.l)?

4/15

Jaká byla moda Staré říše......?

5/15

Jak dlouho trvala Stará říše?

6/15

Co zapříčinilo pád Staré říše?

7/15

Střední říše měla jaký charakter?

8/15

Střední říše trvala 350let a vládlo v ní kolik dynastií?

9/15

Co asi zapříčinilo pád Střední říše a co následovalo?

10/15

Nová říše nejslavnější a největší,ale taky nejvíc hl.měst jaké?

11/15

Od kdy do kdy a čím začala,skončila Nová říše?

12/15

Kolik si myslíte,že mělo Největší město Egypta Véset V Nové říši,ve svém největším rozkvětu lidí?

13/15

Jaké události se podílely na pádu Nové říše?

14/15

Faraoni v Pozdní době (712-332př.n.l) měli hodně národností jaké?

15/15

Na závěr:co to byl obřad otvírání ůst?

Autor: Tommy, 2008