Testpark.cz

Historie Portugalska

1/15

Jak se jmenuje hlavní město Portugalska?

2/15

Který panovník byl prvním portugalským králem?

3/15

Kdy skončila portugalská reconquista?

4/15

Kde se nachází nejstarší portugalská univerzita?

5/15

Dobytím jakého marockého města v roce 1415 zahájili Portugalci svoji expanzi do Afriky?

6/15

Jak se jmenoval slavný organizátor portugalských zámořských plaveb v 15. století?

7/15

Jak se jmenuje nejslavnější evropská pevnost na Zlatém pobřeží založená Portugalci?

8/15

Který portugalský mořeplavec doplul roku 1482 jako první k africké řece Kongo?

9/15

Kdo objevil v roce 1498 námořní cestu do Indie?

10/15

Jak se jmenoval tvůrce portugalské říše v Orientu (tzv. Estado da Índia), druhý indický guvernér?

11/15

Jméno nejslavnějšího díla portugalské literatury (autorem je Luís de Camoes, 1572).

12/15

Jak se jmenoval slavný první ministr krále Josého I., symbol osvícenského absolutismu 18. století?

13/15

Jaká území vlastnili Portugalci ve 20. století v Africe?

14/15

Kdy proběhla tzv. karafiátová revoluce?

15/15

Jak se jmenuje známá portuglalská tklivá hudba?

Autor: anonym, 2006