Testpark.cz

Kyjevská Rus

1/10

Obyvatelé Kyjevské Rusi byli:

2/10

Patřil Vilém Dobyvatel do Kyjevské Rusi?

3/10

Kdo založil rod Kapetovců?

4/10

Feudálním státem se Kyjevská Rus stala roku:

5/10

Který stát byl dobyt náčelníkem "varjagů"?

6/10

Mezi kterými řekami se rozkládalo území Východních Slovanů?

7/10

Jaký rok se Kyjevská Rus rozpadá?

8/10

Kdo založil Kyjevskou Rus?

9/10

Co je to "hradiště" v Kyjevské Rusi?

10/10

Mohli se spolu kníže Oleg a Vladimír potkat?

Autor: KatE_Dodd, 2006