Testpark.cz

Novovek 8. ročník ZŠ

1/15

Cromwell bol ...

2/15

Vo vojne o španielske dedičstvo bojovalo ...

3/15

Útok na Bastilu sa konal ...

4/15

Bitka pri Slavkove sa nazýva ...

5/15

Napoleon ...

6/15

Juh USA bol/a ...

7/15

Základné dielo osvietencov je ...

8/15

Zrušenie nevoľníctva v Rusku bolo ...

9/15

Bitka pri Solferine sa konala v/vo ...

10/15

Bismarck bol ...

11/15

Vynálezca žiarovky je ...

12/15

Impérium je ...

13/15

Dohodu tvorili štáty ...

14/15

Parlamentná monarchia je typická pre ...

15/15

Merkantilizmus bol ...

Autor: mv, 2007