Testpark.cz

Obecný test z dějepisu 2

1/10

Odkdy dokdy trvala anglická revoluce?

2/10

Co požadovala "dohoda lidu"?

3/10

Kdo vydal prvý robotní patent?

4/10

Získali někdy habsburkové dědičný nárok na český trůn?

5/10

Francois Marie Arouet se přezdíval.....

6/10

Po jaké události se začalo říkat"dopadli jak sedláci u Chlumce"?

7/10

Co bylo vydáno Karlem VI. v roce 1713?

8/10

Jak se jmenoval šlechtic Vilém III. před tím než se stal šlechticem?

9/10

Kdy vznikla diktatura olivera Cromwella?

10/10

Roku 1715 byla nejvýznamější manufaktura.Kde?

Autor: anonym, 2005