Testpark.cz

Počátky českého státu

1/15

Který Přemyslovec byl prvním panovníkem českého státu?

2/15

Kde sídlil první Přemyslovec?

3/15

Kdy přiznal Spytihněv podřéízenost Východofranské říši?

4/15

Jak se jmenovala manželka Vratislava I.?

5/15

Kde byla zvražděna Sv. Ludmila?

6/15

Kolik platil ročně Václav za mír se Svatou říší římskou?

7/15

Ve kterém roce byl údajně 28. září Václav zavražděn?

8/15

Jak vypadaly denáry, mince ražené za Boleslava I.?

9/15

Kdy bylo založeno pražské biskupství?

10/15

Kdo byl druhým biskupem v pražském biskupství?

11/15

Kdy byli na Libici vyvražděni Slavníkovci?

12/15

Kam vpadl roku 1039 Břetislav?

13/15

Kdy bylo založeno biskupství v Olomouci?

14/15

Kdo vydal první český zákoník?

15/15

Který z následujících panovníků byl povýšen na krále?

Autor: admin, 2005