Testpark.cz

Poslední Přemyslovci

1/11

Kdo byl syn Přemysla Otakara I.?

2/11

Kdy byl Přemyslovi Otakarovi I. písemně potvrzen královský titul(Zlatá bula sicilská)?

3/11

Kdy panoval Přemnysl Otakar I.?

4/11

Jaké rozhodnutí vydal Přemysl Otakar I.?

5/11

Jakému královi se říkalo ,,král železný a zlatý"?

6/11

Kdy vládl Václav I.?

7/11

Kdy byla bitva u Kressenbrunu

8/11

Jaká bitva byla roku 1278?

9/11

Ota Braniborský byl strýc....

10/11

Kde byl zabit Václav 3.?

11/11

Jak dlouho vládl Václav 3.?

Autor: pajinka, 2007