Testpark.cz

Přemyslovci

1/13

První doložený přemyslovský kníže se jmenoval:

2/13

Kde byla zabita sv.Ludmila?

3/13

Jak se jmenoval kníže,který se stal první českým králem?

4/13

Kdy byli vyvražděni Vršovci?

5/13

Kdo nechal postavit rotundu sv.Kateřiny ve Znojmě?

6/13

Z jakého města unesl Břetislav I. svoji budoucí manželku Jitku?

7/13

Kdo nechal razit denáry?

8/13

Od jakého panovníka dostal Vratislav II. královskou korunu?

9/13

Kolik gramů vážila tehdejší hřivna?

10/13

Jak se německy ( a původně) nazýval kníže Bedřich?

11/13

Doplňte jména bratrů Boleslava III. Ryšavého

12/13

Jakého roku bylo korunován Vladislav II. českým králem?

13/13

Co to jsou věnná města?

Autor: blbinka, 2006