Testpark.cz

Pravěk - paleolit

1/15

Podle čeho se dělila Thomsenova trojdobá periodizace?

2/15

Co jsou to artefakty?

3/15

Jaké máme druhy archeologického výzkumu?

4/15

Čím se zabývá paleoantropologie?

5/15

Jaká věda se zabývá studiem kmenů a národností?

6/15

Který předchůdce člověka je nejstarší?

7/15

Který z poddruhů Australopitéka je nejbližší člověku?

8/15

Homo habilis je člověk:

9/15

Před kolika lety žil zhruba Homo erectus?

10/15

Paleolit se dělí na:

11/15

Jaký druh člověka se vyskytoval v nejstarším paleolitu?

12/15

Kde byly nalezeny slavné malby "Lascaux, Altamira"

13/15

Co to byl pěstní klín?

14/15

Kdy byla objevena Věstonická venuše?

15/15

Jaký druh člověka měl největší kapacitu mozku?

Autor: AGrufi, 2008