Testpark.cz

První česká knížata

1/11

Kdo sjednotil Slovany před nájezdy Avarů?

2/11

Jaké dva údaje se uvádí jako zabití sv.Václava?

3/11

Jaký kníže nechal vyvraždit Slavníkovce?

4/11

Kdo nechal vykastrovat svého bratra?(jaký kníže)

5/11

Jak se jmenovali synové Bořivoje?

6/11

Jak se jmenovala manželka Bořivoje?

7/11

Jak se jmenoval vládnoucí rod na Velké Moravě?

8/11

Koho vypudil kníže Mojmír z Nitry?(jakého knížete)

9/11

Jak se jmenovala manželka Břetislava?

10/11

Kde měli první přemyslovci sídlo,kam se pak přesadili?

11/11

Kde se nechal pokřtít Bořivoj s manželkou Ludmilou?

Autor: uino, 2006