Testpark.cz

Románská kultura

1/10

Od kdy do kdy trvala Románská kultura ?

2/10

Co jsou legendy ?

3/10

Jaká je nejstarší česká písenĄ ?

4/10

Co je bazilika ?

5/10

Co znamená slovo ROMANUS ?

6/10

Která z těchto rotund se nachází na Vyšehradě ?

7/10

Kterou kulturu napodobovala Románská kultura ?

8/10

Kruhový kostelík je ?

9/10

Fresky jsou ?

10/10

Jaký je první kamenný most v Praze ?

Autor: anonym, 2006