Testpark.cz

Starověk- Indie, Čína, Egypt, Řecko

1/10

Jak se nazývají sochy, hlídající pyramidy?

2/10

Proč Egypťané mumifikovali?

3/10

Co je to sarkofág?

4/10

Jak se nazývají nádoby s vnitřnostmi zemřelého?

5/10

Kdo to byli helióté?

6/10

Co to znamená meditovat?

7/10

V jakém náboženství se objevují kasty?

8/10

Mezi řecké sloupy nepatří:

9/10

Bysta je:

10/10

Wangem byl nazýván panovník:

Autor: Madla, 2006